Κανονισμοί – 32km

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ: Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνουμε εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: ΑΓΩΝΑΣ, στον Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Οχυρού Νυμφαίας / ΑΘΛΗΤΕΣ, στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που νόμιμα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν / ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Οχυρού Νυμφαίας που αποτελείται από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Rodopi Runners.
 2.  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί πριν από τις 20 Νοεμβρίου του 2004. Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών ή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται μόνο εκείνη, η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα ανέρχεται σε 25€ και αναφέρεται στους κανονισμούς εγγραφής. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μη δεχτούν αθλητές, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αποβληθεί από παρόμοιους αγώνες εξαιτίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς.
 4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: Μ/W (18-49 ετών), Μ50 (50+).
 5.  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας γίνεται την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου σε ετήσια βάση. Για το 2022 έχει οριστεί η Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Η εκκίνηση δίνεται στις 09:00 το πρωί, από το Τουριστικό περίπτερο Νυμφαίας. Ο αγώνας κλείνει ακριβώς σε 7 (εφτά) ώρες μετά την εκκίνηση, στο ίδιο σημείο, όπου γίνεται ο τερματισμός των αθλητών.
 6.  ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Υπάρχουν δύο χρονικά σημεία αποκλεισμού στον αγώνα. Τα σημεία αποκλεισμού ορίστηκαν για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από τα σημεία στο χρόνο που αναφέρεται, θεωρούνται άκυροι. Οι χρόνοι αποκλεισμού υπολογίστηκαν με βάση τις δυνατότητες ενός μέτρια γυμνασμένου ανθρώπου. Τα σημεία αυτά βρίσκονται : 1) στον 4ος Σταθμός τροφοδοσίας στις 6 ώρες και 30 λεπτά (χλμ 23ο) και 2) στον τερματισμό του αγώνα στις 7 ώρες. Το όριο αποκλεισμού είναι κοινό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες για όλες τις κατηγορίες. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, συνεχίζεται η καταγραφή των αθλητών αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμοι, ζητώντας τους να παραδώσουν τον αριθμό. Οι αθλητές, που για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι εγκαταλείπουν είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τον αριθμό τους στον πλησιέστερο Σταθμό Ελέγχου. Όσοι αθλητές τερματίσουν έξω από το συγκεκριμένο χρονικό όριο, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα.
 7.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό αγώνα, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί κάποια από τις άκρες του, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ο αριθμός (bib) είναι διαστάσεων 20 Χ 15 cm περίπου και φέρει επιπλέον και το ονοματεπώνυμο του αθλητή πάνω του. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό.
 8.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (εξαιρείται η διατροφική υποστήριξη) προς τους αθλητές, από οποιονδήποτε, με ποινή αποκλεισμού του αθλητή. Απαγορεύεται επίσης, η υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους με τεχνικά μέσα (έλξη με ελαστικό σχοινί). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβοήθηση των αθλητών μεταξύ τους.
 9.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν σκι ή ανάλογου οργάνου ως βοηθητικού μέσου. Απαγορεύεται όμως η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου, ασυρμάτου.
 10.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται τα πλαστικά κύπελλα των σταθμών τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα πλαστικά κύπελλα μέσα στο σάκο ή δίπλα από αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 11.  ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς. Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.
 12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές. Συστήνεται όμως, κυρίως στους πιο αργούς να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια ( πρώτες βοήθειες, ασκό ή παγούρι με υγρό, στερεά τροφή της επιλογής τους) για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών.
 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η επιτροπή ενστάσεων απαρτίζεται από τους διοργανωτές αγώνα, και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 14. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται μόνο στους αθλητές που τερματίζουν μέσα στο χρονικό όριο εγκυρότητας των 7 ωρών. Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως επίδοσης, τιμώνται με το ίδιο μετάλλιο. Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής δίνεται σε όλους τους αθλητές, ασχέτως τελικής κατάληξης (τερματισμός ή εγκατάλειψη), όπου αναγράφεται ο τελικός χρόνος και σειρά γενικής κατάταξης ή το σημείο εγκατάλειψης, για όσους εγκατέλειψαν.
 15.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό για αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρκεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.
 16.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Καμιά ουσιαστική τροποποίηση των κανονισμών ωστόσο δεν πραγματοποιείται τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τον αγώνα.
 17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στο χώρο της εκκίνησης του αγώνα θα υπάρχει γιατρός που θα επέμβει για να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα των αθλητών. Επίσης, σε διάφορα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 άτομα – μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος Ν. Ροδόπης. Εφόσον ο γιατρός ή κάποιος μέλος της ΕΟΔ γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής είναι σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του
 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Αν παραστεί ανάγκη (επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος. Μόνο μετά τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων εκτυπώνονται τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.
 20. ΠΟΙΝΕΣ: Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται σε όλα τα παραπτώματα και παραβιάσεις κανονισμού, είναι ο αποκλεισμός / αποβολή. Επιβάλλεται σε: ρύπανση διαδρομής, κοψίματα, ανάρμοστη συμπεριφορά, παραβίαση κανονισμού μπατόν, εξωτερική υποστήριξη και οπουδήποτε υπάρχει κολάσιμη συμπεριφορά.
 21. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη (π.χ. εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς τον αγώνα, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 22. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους τρεις άνδρες νικητές της γενικής κατάταξης και στις τρεις γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης, όπως επίσης και στους τρεις νικητές της κατηγορίας Μ50/. Εφόσον κάποια κατηγορία συγκεντρώνει λιγότερους από 3 αθλητές, τότε τιμάται μόνο ο πρώτος
 23. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευτικό κόψιμο / διαδρομή. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν τμήματα της διαδρομής όπου επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών στροφών του μονοπατιού, εκεί όπου είναι προφανής ο φυσικός ή μη κατακερματισμός του μονοπατιού.
 24. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Οι Σταθμοί Ελέγχου του αγώνα είναι 4. Οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σταθμοί ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από ένα σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Ο σταθμός 4  αποτελεί ταυτόχρονα και χρονικό σημείο αποκλεισμού για τον αγώνα. Μόνο στο συγκεκριμένο σταθμό μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια του λόγω χρόνου. Ο σταθμός είναι εξουσιοδοτημένος να ανακοινώνει τον αποκλεισμό κάποιου αθλητή. Όσοι αποκλείονται και επιθυμούν, συνεχίζουν με δική τους ευθύνη, εφόσον ο εξουσιοδοτημένος γιατρός κρίνει τον αθλητή ικανό για κάτι τέτοιο