Τροφοδοσία – 32km

Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε τέσσερα (4) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής, ως εξής: 1) στα 7.000 μέτρα, 2) στα 14.000 μέτρα, 3) στα 19.500 μέτρα και 4) στα 23.000 μέτρα. Στους 4 αυτούς Σταθμούς Τροφοδοσίας προσφέρονται νερό, τσάι, φρούτα, αλμυρά και γλυκά σνακ και σε κάποιους από αυτούς ισοτονικό υγρό ηλεκτρολυτών.