Εγγραφή στον σύλλογο

Εγγραφή στον σύλλογο

Στοιχεία

 

Επαλήθευση

Για να είναι έγκυρη η αίτηση εγγραφής στον σύλλογο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του ποσού των 20 Ευρώ (για την ετήσια συνδρομή του έτους 2020).
Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας.
Αριθμός λογαριασμού Τραπέζης EUROBANK

ΙΒΑΝ: GR8402601400000190201037854

Προσοχή !! Τα έξοδα των Τραπεζών θα πρέπει να επιβαρύνουν τον καταθέτη.