Εγγραφή στον σύλλογο

Εγγραφή στον σύλλογο

Στοιχεία

 

Επαλήθευση

Για να είναι έγκυρη η αίτηση εγγραφής στον σύλλογο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του ποσού των 20 Ευρώ.

ΤράπεζαEurobank
Αριθμός IBANGR8402601400000190201037854
SWIFT CODEERBKGRAA
Δικαιούχος λογαριασμούRodopi Runners

Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας.

Προσοχή !! Τα έξοδα των Τραπεζών θα πρέπει να επιβαρύνουν τον καταθέτη.