Vergina Beer Run – Κανονισμοί

 

 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ : Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των διοργανωτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα δηλαδή την 07/05/2023. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται μόνο εκείνη, η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα ανέρχεται σε 10€ και αναφέρεται στους κανονισμούς εγγραφής.
 3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: Γενική κατάταξη ανδρών / γυναικών καθώς και ο γηραιότερος/η αθλητής του αγώνα.
 4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας γίνεται την Κυριακή 07/05/2023.  Η εκκίνηση θα δοθεί στις 12:00 το πρωί, μπροστά από τον προαύλιο της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης.
 5.  ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Δεν υπάρχει όριο αποκλεισμού.
 6.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό αγώνα, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα).
 7.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται τα πλαστικά κύπελλα των σταθμών τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα.
 8. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως επίδοσης, τιμώνται με το ίδιο μετάλλιο.
 9.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό για αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρκεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχή.  Σε διάφορα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν διάσπαρτα άτομα – μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος Ν. Ροδόπης.
 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Αν παραστεί ανάγκη (επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 11. ΠΟΙΝΕΣ: Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται σε όλα τα παραπτώματα και παραβιάσεις κανονισμού, είναι ο αποκλεισμός / αποβολή. Επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπως: ρύπανση διαδρομής, κοψίματα, ανάρμοστη συμπεριφορά.
 12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη (π.χ. εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς τον αγώνα, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 13. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους τρεις άνδρες νικητές της γενικής κατάταξης και στις τρεις γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης, όπως επίσης και στους τρεις νικητές της κατηγορίας Μ50/. Εφόσον κάποια κατηγορία συγκεντρώνει λιγότερους από 3 αθλητές, τότε τιμάται μόνο ο πρώτος
 14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευτικό κόψιμο / διαδρομή. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν τμήματα της διαδρομής όπου επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών στροφών του μονοπατιού, εκεί όπου είναι προφανής ο φυσικός ή μη κατακερματισμός του μονοπατιού.